Algemene informatie

Clubavond Maandag
Locatie Evertshuis
Adres Julianastraat 4
2411 CVBodegraven
Senioren Jeugd
Aantal leden 19 17
Tijd 19.45 tot uiterlijk 23.30 18.45 tot 19.45
Contributie € 150,- € 75,-

Leden die op 1 januari van het verenigingsjaar nog geen 21 jaar zijn, vallen onder de jeugd.

Voor meerdere leden uit één gezin geldt een korting op de contributie. Voor twee leden uit één gezin bedraagt de korting € 10,- en bij drie leden € 20,-

Bankrekeningnummer: NL37 INGB 0657 8996 23, t.n.v. Schaakclub Bodegraven in Bodegraven

Neem voor meer informatie contact op met penningmeester Adri van Maaren

Aanmelding nieuwe leden

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij secretaris Gertjan Stolwijk of in geval van jeugdleden bij jeugdleider Jo Kloprogge.

De mogelijkheid bestaat om enkele keren vrijblijvend de clubavond te bezoeken om te bekijken of de schaakclub bevalt.

Nieuwe (jeugd)leden zijn gedurende het hele jaar welkom.

Opzegging lidmaatschap

Leden kunnen hun lidmaatschap opzeggen bij secretaris Gertjan Stolwijk of in geval van jeugdleden bij jeugdleider Jo Kloprogge.

Het opzeggen moet voor 1 augustus van het nieuwe verenigingsjaar worden gedaan.